Välkommen solstråle!

Det här är en hemsida där huvudfokus ligger på att belysa vår relation till solen och hur den påverkar oss och hur vi kan använda solen till vår egen utveckling genom att applicera filosofin inom yogan.

I en sektion av hemsidan går vi igenom vetenskapen, där vi utgår från studier av människan för att försöka sammanlänka den spirituella och den moderna vetenskapen till en enad vetenskap.

Vi vill dessutom upplysa om bristerna och möjligheterna inom hälsovård, upplysa om manipulation, allt som håller tillbaka vår individuella och gemensamma utveckling.

Följ våra uppdateringar på Facebook!

 

 

Dela: