Rotkanaler

  • En absolut majoritet av dagens hälsoproblem har en koppling till dålig tandhälsa.

98% av de som har bröstcancer, har en rotkanal på en tand på samma sida som de har cancer på.

Nästan alla kronisk sjuka har en rotkanal och varje rotkanal visar på kraftigt gift från bakterier.

Hjärtsjukdom ofta kopplat till infektion som kommer från rotkanaler.

All död vävnad som lämnas kvar i kroppen är en fara då det.

Bill Hendersons 5-year study involving over 300 women with breast cancer found that 93 percent of them had root canals.

Man fann att 97% av alla kvinnor mellan 40-70 år som får bröstcancer har en infekterad rotkanal.

96% av cancerpatienter funna med infekterad rotkanal

Varje tand är kopplad till en relaterad meridian. Lär mer om meridianer. Energin i meridianer strömmar

Mikrotubuli går direkt från tänderna till olika organ. Bakterier kan färdas längs med mikrotubuli kanaler

Man kopplar bort energin som går till organet som är kopplat till den meridian som har fått en rotkanal. Dess energi och immunsystem går ned och man är lättare exponerad för sjukdom.

Alla rotkanaler är infekterade och skapar starkt gift i kroppen.

Behandling

Ozon terapi

Väteperoxid (H2O2)

Chlorine Dioxide

 

Kolla om du har ett relaterat tandproblem

Läs mer

Artiklar

Rotfyllningar främsta orsaken till cancer och hjärtsjukdom (Svenska)

Cancertutor all om problemen med rotkanaler

Böcker

Root Canal Cover-Up

Dokumentär

Root Cause

Dela:

Skalära vågor

När båda hjärnhalvorna samarbetar så kan de producera skalära vågor och man har möjlighet att skapa sin verklighet med sitt fokus.

De vi kallar intelligenta i dagens samhälle, personer med högt IQ har oftare en obalans mellan hjärnhalvorna med en mycket högre aktivitet i vänster hjärnhalva. Man är då duktig på att komma ihåg men fungerar som en maskin  och man är därför väldigt handikappade. Tyvärr så är de dem som får de mest inflytelserika positionerna i samhället. Det här är framförallt förkommande i de nordiska länderna, vilket gör skandinaver enklare att manipulera.

Gravitational waves = Longitudinal waves = detection is feeling of unconditional love. (We have to be perfect fractal attuned on all levels be able to receive the love signal).

Vatten fungerar under optimala förhållanden som en antenn, en crystalin supersemiconductor. Med bra känslor påverkar vi dess struktur så den blir fraktal arrangerat, koherent. Negativa känslor förstör den strukturen.

Läs mer

Video

Tom Bearden-Scalar Waves in the Brain and ’Miracles’ – 10min

Dela: