Cancer

Vad orsakar cancer?

Cancer och de flesta andra sjukdomar beror på en brist i energiöverföring till cellerna eftersom energitillförseln har kapat av på ett eller annat sätt.  Detta är orsakat av gifter, mutationer, diverse obalanser etc. och det leder till att cellerna får syrebrist. Då kan cancerceller ta över kontrollen eftersom som de får den mesta av sin energi från en anaerobisk reaktion av glukos, vilken inte kräver syre. Energifabrikerna i cellerna (mitokondrierna) går över från respiration till fermentation när de har syrebrist. Det är en betydligt ineffektivare process för energiproduktion och när det sker över en längre period omvandlas de vanliga cellerna till cancerceller.

(Viktigt! Kolla in det här om du har en rotfyllning!)

Det börjar På det högre planen bortom det fysiska

Allting startar på ett högre plan. Av någon anledning så har vi sått och skapat den miljö som får negativa tankar att gro (jämför med Bibelns ”Som man sår får man skörda” eller karma-lagen som är en universell lag. I fysiken motsvarar det Newtons tredje lag). Förenklat, på det mentala planet där tankarna finns – jämför med Platons idévärld – skapas den miljö som attraherar våra känslor.

På det lägre emotionella planet, som är underordnat det mentala planet, skapas den miljö och grogrund för vår fysiska kropp. Tankarna attraherar våra känslor. Negativa tankar attraherar jobbiga känslor och positiva tankar attraherar känslor som får oss att må bra och i bästa fall vara i salighet. Därför ligger nyckeln till att vara i ”himmelen” och inte i ”helvetet”, att förstå hur man skapar den miljö man mår bra i. Man behöver inte vänta på att nå himlen, dvs. dö för att uppleva ”himmelriket”. Man kanske lever i en väldigt negativ miljö, i ett helvete och ser inte en väg ut. Lyckas man förstå att man kan påverka sin omgivning och förändra sin situation till det bättre genom tankar och känslor har man hittat nyckeln till att forma sitt liv (fått en form av uppenbarelse eller upplysning).

De negativa delen av vår verklighet har den viktiga uppgiften att lära oss att fokusera våra kreativa krafter (här förenklat grundar det sig i våra tankar) optimalt åt rätt håll. Det är svårt att uppskatta värdet på olika storheter i våra upplevelser om vi bara har en skala som är positiv. En bättre förståelse ges då skalan är utökad till en negativ motsvarighet. Jämför exempelvis med matematikens naturliga tal och heltal.

Hur det MANIFESTERAS på det fysiska planet

De negativa känslorna stänger av flödet av energi. De positiva känslorna har förmågan att öka flödet (konduktiviteten) och ju högre positivare känslor vi upplever, desto mer energi påverkar dem genomströmningen av energi. Olika känslor har inflytande över hälsan för olika respektive delar av kroppen. Alltså lösningen för att bota cancer ligger i att åter skapa den balans i kroppen så att energin kan flöda bättre utan att stoppas upp. De negativa känslorna attraherar olika typer av gifter som leder ovan nämnda problem med flödesstopp. Den fysiska giftiga miljön har alltid en motsvarighet i de högre planen, en giftig mental och emotionell miljö.

Vad kan man göra åt det rent praktiskt?

En obalans i känslor och tankar kan man mest effektivt lösa genom meditation. (Läs mer om Solyoga beskriven här på hemsidan för en bättre inblick hur det går till.) När dessa har skapats problem fysiskt i vår kropp bör vi se till att de celler som är ur funktion (cancerceller) avgiftas och fyllas på med energi igen för att undvika en miljö där parasitiska mikrober trivs, som suger ut vår energi. Notera dock att vi kan också ha ”parasitiska” människor i våra liv som suger energi från oss vilket kan ha en ackumulativ negativ effekt på skadan/sjukdomen. En del av lösningen är då att kapa av eller omforma den relationen. På så sätt upphör den att dränera oss på energi.

De saker vi kan göra för att öka energin i cellerna är att:

  • Förse dem med mera syre
  • Förse dem med näring som underlättar respirationen och syreproduktionen
  • Fasa ut de gifter som har ackumulerats i cellerna genom detox

För närmare beskrivning hur detta går till finner ni i länkarna nedan.

Varför alla behöver lärs sig om cancer

Vi lever i en väldigt giftig miljö i dagens samhälle. All cancer grundar sig på att vårat immunsystem har blivit överhopad med gifter och har blivit så svagt att det kan inte stå emot sjukdomar längre. På liknande sätt som de som har cancer behöver rena sig på gifter, bör alla människor se till att hålla sin kropp giftfri och hälsosam, för att kunna leva ett optimalt liv samt minimera risk för sjukdomar genom ett immunförsvar på topp. Med en ren lever och frisk njurar utan gifter är du stålsatt mot de svåraste sjukdomar och mikrober.

Vad kan man göra om man inte vill gå den traditionella vägen för cancerbehandling?

Alltså vad kan man göra om man inte vill förgifta kroppen med cancerframkallande kemikalier, skära bort organ eller bestråla med kroppen med cancerframkallande strålning?


Läs mera

Hemsidor

Om dokumentären om Erik Eneby (Svenska)

Allt möjligt du behöver veta om cancer och hur det kan botas finns på Cancertutor.com.

The Truth About Cancer

Alltomcancer  sida som har bra information hur man kan bota sig från cancer. (Svenska)

Gerson Therapy är en effektiv metod att få rätta på sin obalans vid cancer.

Artiklar

Hur man kan bota sig på olika sätt

Tom Bearden förklarar hur Priores protokoll kunde vara så effektiv att bota cancer.

Holistic Cancer Treatments – What The Doctors Won’t Tell you

Allt om Hulda Clarks metod

vetenskapliga Artiklar

Exposure to solar ultraviolet radiation limits diet-induced weight gain, increases liver triglycerides and prevents the early signs of cardiovascular disease in mice. (Ferguson et al., 2019)

Ecological studies of the UVB-vitamin D-cancer hypothesis. (Grant, 2012)

Böcker

Cancer och Mikrober – Lena Forsberg och Ingemar Ljungqvist  (2018) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas
väsen
 – dr Erik Enby (2012) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Köp boken ”Överlista din cancer(Svenska)

Anticancer (Svenska/Engelska)

The Cure for all Diseases – Hulda Clark (Free Online)

The Cure for all Advanced Cancers – Hulda Clark (Free Online)

Videos

Henning Saupe informerar om alternativa synsätt på cancer del 1 och del 2(Svenska)

Trailer till dokumentären om den häcklade cancerforskaren Erik Eneby ”Cancer och Mikrober” (Svenska)

Chemotherapy is a Waste of Money – 5min

This Explanation of Cancer Will Blow You Away! – 8min Andreas Moritz

Know These Three Main Causes of Cancer! – 7min Andreas Moritz

Cancer is Not Trying to Kill You, It is Trying to Save You – 9min Andreas Moritz

Scalar Waves Kill Cancer Cells – 73min

Intervju av Dr. Sebi som kurerade hög andel patienter med naturlig mat och togs till domstol där han vann.

Cancer is Not an Illness – It Is a Symptom – 5min

Intervju av Hulda Clark

GcMAF an Propolis

Dokumentärer

Root Cause – (2018)

BURZYNSKI: CANCER CURE COVER-UP – (2016) trailer

The Truth About Cancer del 1 – 119min and The Quest For The Cures…Continues 69min (2015)

The Truth About Cancer del 2 – 75min and The Quest For The Cures…Continues 66min (2015)

Second Opinion: Laetrile at Sloan-Kettering – (2014) trailer

Burzynski: Cancer Is Serious Business – 108min (2012)

The Cancer Conspiracy – 93min (2011)

Cancer: The Forbidden Cures – 93min (2010)

The Beautiful Truth – 92min (2008)

Dying to Have Known – 79min (2006)

The Gerson Miracle – 91min (2004)

Curing Cancer – 53min (1997)

A World Without Cancer – The Story Of Vitamin B17 G. Edward Griffin – – 55min

Botar cancer

Andning

Artemisinin

Baking Soda

Cannabis

Eteriska oljor

Fucodian

GcMAF

Gurkmeja

Vitamin B17 Kills Cancer!

Dela: