Kategori: Uncategorized

7 apr 2019

Rotkanaler

En absolut majoritet av dagens hälsoproblem har en koppling till dålig tandhälsa. 98% av de som har bröstcancer, har en rotkanal på en tand på samma sida som de har cancer på. Nästan alla kronisk sjuka har en rotkanal och varje rotkanal visar på kraftigt gift från bakterier. Hjärtsjukdom ofta kopplat till infektion som kommer från rotkanaler. All död vävnad som lämnas kvar i kroppen […]

Dela:
5 apr 2019

Skalära vågor

När båda hjärnhalvorna samarbetar så kan de producera skalära vågor och man har möjlighet att skapa sin verklighet med sitt fokus. De vi kallar intelligenta i dagens samhälle, personer med högt IQ har oftare en obalans mellan hjärnhalvorna med en mycket högre aktivitet i vänster hjärnhalva. Man är då duktig på att komma ihåg men fungerar som en maskin  och man är därför väldigt handikappade. […]

Dela:
23 mar 2019

Sjukdomar och hälsa

Vad läkemedelsbolagen inte vill att du ska veta Alla sjukdomar kan botas och det till ett relativt låg kostnad! Det finns massor av effektiva behandlingar som inte accepteras av den moderna sjukdomen och dessa har funnits för en lång lång tid. De flesta sjukdomar idag kan lätt undvikas om du blir informerad om hur hälsa fungerar, men tyvärr är vetenskapen vänd upp och ned och […]

Dela: