Historia om Solyoga och Solreligioner

 

Många källor pekar mot att solen hade en central för de tidigaste civilisationerna runt om i världen. Det verkar som all religion härstammar från den tid. De har talats om att Atlantis hade en solreligion och det är känt att de i de gamla Egypten fokuserade mycket på solen i deras religioner.

Läran om solen och att titta mot solen som en spirituell metod har beskivits om Egyptierna såväl som the tidigaste civilisationerna i Mesopotamien. Det verkar ha varit en viktig del av Gnostisicsmen och jesus Jära. Filosofin inom Yoga var väldigt lik den tidig kristendomen, men den katolska kyrkan förändrade religionen till sin egen förmån så att de kunde behålla kontroll och makt.  Den gnostiska läran spred sig till bland annat Frankrike där dess mest aktiva uttövare Katharerena blev förföljda och förintade av den katolska kyrkan.  Samma öde gick andra folkgrupper till mötes som också hade annamat en liknande idé av solreligion (bland annat Bogomilerna).  Idag finns inte mycket kunskap kvar och det är främst i de Hinduiska texterna som solen nämns. Dock så finns knappt någom kvar som kan tolka och förstå sig på den djupare innebörden och lära som gömmer sig i dessa texter.


Läs mera

Dokumentärer

The Lost Civilization of the Sun – A MISSING LINK IN OUR PAST 15min (2017)

The Founders of Ancient Civilization and Religion – THE WISDOM BRINGERS 18min (2018)

Finding Atlantis 46min (2012)

The Legend of Atlantis 202min (2012)

Artiklar
The Sun Gazzettes publikationer:

I The Sun Gazzette skriver Wayne Purdin om historia kring soldyrkande och information om Sungazing.

Böcker

Pharaoh of the Sun är en berättelse om Soldyrkande i Egypten. Köp här.

Magicians of the Gods är en bok av Graham Hancock där han berättar om en stor kataklycm som skedde för runt 12 000 år sedan och en grupp överlevare som kom att sprida sin visdom runt om i världen.

The Path of the Spiritual Sun tar oss tillbaka till gamla religioner och mysticism kopplade till solen. Det här utdrag ur boken handlar om den spirituella meningen med sommarsolståndet och det här om vårdagjämningen.

The Egyptian Book of the Dead är en skrift innehållande kunskaper från de Egyptiska prästerna.

Dela: