HPV-vaccination

HPV VACCIN VINNER PRISET SOM DEn dyraste. mest meningslösa och farliga VACCINet?

(Gardasil och Cerevix är fulla med Aluminium!!!)

Funderar du på att ta HPV vaccin? Se till att läs på ordentligt innan du tar ditt beslut!

Faktablad på engelska sammafattar det väl.

Det finns inga ordentliga studier gjorda men många har blivit förfärligt sjuka över hela världen, framförallt från Gardasil men också från Cerevix. Det finns heller inga direkta bevis för att vaccinet minskar risk för cancer. Det är än så länge bara en teori!

Det är känt från metastudier att endast 2-10% av biverkningarna från vaccin anmäls och registreras och biverkningarna har sålunda ett högt mörkertal. När det gäller HPV-vaccin är biverkningarna ofta mycket allvarliga. Biverkningarna är mycket säregna och kommer ofta snart efter injektion. Studier har visat att över 20% får biverkningar av Gardasil.

Vaccinet är onödigt då vi redan har ett effektivt och biverkningsfritt sätt att förebygga sjukdomen, nämligen cellprovskontroll. Man får livmoderhalscancer normalt inte förrän vid 50 års ålder. Så för oss att avgöra om det överhuvudtaget är effektivt över en så lång tid tar oss minst 30 år att får svar på.

Vaccinerna har inte genomgått någon regelrätt placebokontrollerade evidensbaserade studier som annars är standard för läkemedel. Därför saknas vetenskapligt stöd vad gäller verkningsgrad och ofarlighet, vilket betyder att vacciner kan vara helt verkningslösa eller direkt farliga. Det har inte gjorts några studier för att studera biverkningar. Då dessa inte har gjorts och funnits menar läkemedelsföretagen att de inte finns.

Det man har funnit i Sverige är en ökning av antalet fall av livmoderhalscancer sedan man infört vaccin för det i Sverige. Hur går det ihop? Detta har man försökt tysta ned.

Biverkningar

I studier har men sett att bara mellan 1-10% (de flesta visar närmare 2%) av de som råkar ut för biverkningar rapporterar dem. En pilotstudie i Japan 2006 pekade bland annat 5% rapporterade om av allvarliga biverkningar.
Det verkar som biverkningarna ligger närmare 60-75% (73% från Mercks egna studier) så förmodligen är det det mestadels de allvarligaste biverkningarna som rapporteras. Ett problem för rapportering är att de biverkningar som fås har läkarna svårt att diagnostisera, då de inte stött på något liknande innan och det är en relativt ny företeelse. Ofta är det de vaccinskadade som får hjälpa läkaren att diagnostisera. De ligger uppenbarligen mer intresse för dem att finna lösningen på problemet. Nedan information om underrapportering av biverkningar:

Biokemisten Lucija Tomljenovic avslöjar hur industrin mörkar bieffekter av Gardasil (Svenska)

Förvillande information om vaccination och biverkningar (Svenska)

The Reporting Sensitivities of Two Passive Surveillance Systems for Vaccine Adverse Events – Rosenthal and Chen 1995

Problemen med studierna på vaccin

 • De är gjorda under mycket kort tid, på endast två år med en liten sample size.
 • De har inte använt sig av riktiga placebo kontroller, utan skumma varianter de kallar placebo (men är egentligen andra svagt studerade vaccin).
 • De har missat att designa för upptäckt av vissa biverkningar (bland annat autoimmuna sjukdomar vilket allt fler oberoende studier börjar visa på har en koppling). Det är inte oberoende studier och framtagna av Merck som säljer vaccinet själva.
 • Gardasil studerades inte i barn (de under 15 år) och de med sämst hälsa och immunsystem eller hur det verkar i kombination med andra vacciner. En svaghet med Gardasil är att det bara verkar på två (HPV-16 och HPV-18) av de 16 olika HPV-virus stammar som man tror kan orsaka cancer och en studie har visat åtminstone ett (HPV-52) av dessa stammar troligen hade högre risk att orsaka cancer än dessa två stammar.
 • Totalt så visar studier på att vaccinerade har mer cancerframkallande HPV-virus än ovaccinerade. Det går emot teorin hur vi hoppas kunna minska livmoderhalscancer med vacciner.
 • Undersökningen nedan visar att vaccinet ökar antalet HPV-virus för de som redan har viruset. Detta är känt så därför man vill ge det till unga som inte fått viruset än. Det är ett problem då vaccinet inte verkar ha stark verkningsgrad över lång tid. Dessutom är HPV-viruset framförallt sexuellt överfört. Hur många yngre flickor vågar berätta om sitt sexliv inför sina föräldrar och läkare för att optimera preventiv behandling? Det visar sig att de som vaccinerar sig men redan blivit utsatta för eventuellt farligt HPV-virus ökar sin risk att utveckla förstadier till livmoderhalscancer med hela 44.6%.
 • Av de rapporter av biverkningar från Gardasil är vårtor i underlivet och livmoderhalscancer vanligt förekommande 3-6 månader efter injektion. Dr. Tenpenny menar Gardasil innehåller farliga halter av aluminium samt det cancerframkallande polysorbat 80 och giftigt natriumborat, vilket är förbjudet i flera länder. Därför bör man kunna visa på tydliga positiva effekter av vaccinet oavsett om man funnit biverkningar eller ej innan man börjar använda det.
 • Mycket anmärkningsvärt är vad Dr. Harper har att säga som var ledande forskare för fas 2 och 3 undersökningarna för Gardasil, vilket är de studier svenska Läkemedelsverket baserar sina beslut på och fick Gardasil godkänt: ”Vaccinationerna har sannolikt ingen effekt på överlevnad av livmoderhalscancer i USA.”, ”Sannolikheten att de skulle hjälpa är lika stor som att bli träffad av en meteorit.”, ”Antalet allvarliga biverkningar är minst lika stort som antalet dödsfall från livmoderhalscancer varje år.” Hon pratar om underrapportering av dödsfall samt allvarliga biverkningar och att Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ger en illusion av dess ofarlighet.
 • Hon nämner också allvarliga biverkningar och en aggressiv marknadsföring med falska påståenden som inte har vetenskapligt bevisats och där riskerna utelämnas.
 • Vidare befarar hon att detta ger falska förhoppningar om vaccinets säkerhet vilket kan leda till att färre går och gör Pap-undersökningar som har varit mycket effektiva att reducera livmoderhalscancer.
 • Sen har vi också Ann-Charlotte Stewart i Sverige som var med i teamet som utvecklade Gardasil innan hon hoppade av och som nu är stark motståndare till det och föreläser om dess problem.
 • Det finns all anledning att vara orolig för de studier och läkemedel Merck tar fram om man tittar på vad de har för historia och vad avhoppade medarbetare har att säga om deras arbetsmetodik. Nedan är ett exempel hur Merck har fuskat med bland annat Vaioxx, Polio och MMR-vaccinet, samma företag som har tagit fram Gardasil. Merck och deras finansierade publikationer är inte mycket av värde. Stephen Krahling och Joan Wlochowski som tidigare jobbat på Merck avslöjade hur de bevittnat medveten fusk med tester och data för att förbättra effektiviteten i studierna för MMR vaccinet.
 • Brandy Vaughn som jobbade för Merck med Vioxx där det mörkades att läkemedlet fördubblade incidenter av hjärtinfarkt och stroke som det var meningen att det skulle motverka.
 • Dr. Bernard Dalbergue, tidigare anställd hos Merck:
  ”I predict that Gardasil will become the greatest medical scandal of all time because at some point in time, the evidence will add up to prove that this vaccine, technical and scientific feat that it may be, has absolutely no effect on cervical cancer and that all the very many adverse effects which destroy lives and even kill, serve no other purpose than to generate profit for the manufacturers. Gardasil is useless and costs a fortune! In addition, decision-makers at all levels are aware of it! Cases of Guillain-Barré syndrome, paralysis of the lower limbs, vaccine-induced MS and vaccine-induced encephalitis can be found, whatever the vaccine.”
Övrigt att notera:
 • Indien och Japan har de slutat ge ut vaccinet då de upptäckte det var så många allvarliga biverkningar.
 • I Danmark är 1 på 500 som fått allvarliga komplikationer från Gardasil av vad man känner till.
 • Det är märkligt att 6 miljoner dollar i skadestånd till Gardasil-patienter har betalats ut i USA samtidigt som dess allvarliga biverkningar nonchaleras.
 • Ekonmiska intressen verkar absolut ha ett finger med i spelet av vad som får publiceras och kallas forskning.

Ett brev

Nedan följer en post från facebook som beskriver situationen bra:

Hej!

Vår dotter har fått information om vaccin mot HPV, Humant Papillom Virus. Det uppfattade hon som ”ta vaccin eller få cancer och dö”. Hon fick även med sig ett brev hem där det står att vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer”. Jag hade inte tänkt ta diskussionen alls, utan helt enkelt bara tacka nej. Men med de faktafel som sprids känner jag mig nödgad att ta till orda. Det vore beklagligt om andra föräldrar fattar ett sådant här viktigt och kanske avgörande beslut på helt fel grunder. Jag tänker så här:

• Det anges inte vilket vaccin det rör sig om. Gardasil? Berätta gärna det i så fall samt vad det innehåller – till alla föräldrar. Man får förutsätta att även andra har intresse i att veta vad som kommer att injiceras i deras barn.

• Vaccinet skyddar inte mot cancer som ni angett. Man vaccinerar sig alltså inte mot cancer. Det antas däremot ge skydd mot Papillomvirus (HPV) 6, 11, 16 och 18, varav HPV 6 och 11 kan ge kondylom och HPV 16 och 18 är förknippade med cancer. Utöver detta finns oändligt många olika papillomvirus som i sin tur kan ge cellförändringar, som i sin tur kan leda till cancer långt senare. Vaccinet antas skydda mot enbart ett fåtal av dessa virus, inte alla. Vaccinet är alltså mot ett virus (några få av dem), inte mot cancer. Att ange att vaccinet skyddar mot cancer är gravt missvisande och felaktigt. Att sedan dra till med en siffra som inte finns belagd känns mycket oseriöst. Var kommer siffran ”70%” ifrån? (Jag kan gissa. Det kommer från antagandet att vaccinet skyddar mot 70% av de HPV-infektioner som vaccinet innehåller, som i sin tur KAN leda till cancer? Och i så fall är det så att man mätt antikroppar och antar att det finns ett skydd, inte att man faktiskt noterat något skydd.)

• Enligt lag är ni skyldiga att informera både om eventuella fördelar och nackdelar av ett vaccin. Inga biverkningarna nämns. I FASS kan man läsa att smärta, svullnad, rodnad, huvudvärk, blåmärken, klåda, smärta i extremitet, feber, illamående, nässelfeber, andningssvårigheter, bronkospasm, svimningar, skakningar, stelhet, allergiska reaktioner, svullna körtlar, (hals, armhåla eller ljumske), muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen, eller förvirring, Guillain-Barrés syndrom, akut disseminerad encefalomyelit, yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället är möjliga biverkningar. Dessutom rapporteras det friskt från vårt grannland (Danmark) om unga kvinnor som drabbats av POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, alltså ortostatisk inolerans / konstanta svimningar), och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome, kroniskt smärttillstånd). Detta har även rapporterats i Sverige: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83…. I en studie kan man läsa om en ung kvinna som efter den här cocktailen drabbades av autoimmun blödarsjuka där immunförsvaret förstör trombocyter som är nödvändiga för normal blodkoagulering: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27312165/.

• Biverkningar av Gardasil är under utredning. Vi vet alltså inte med säkerhet att Gardasil är ett säkert vaccin. Ändå används det. I Danmark finns forskare som föreslår att man skall pausa vaccineringen därför: http://www.bt.dk/…/dansk-forsker-bekymret-for…. Japanska myndigheter har slutat rekommendera Gardasil pga allt för många och allt för allvarliga biverkningar: http://www.tokyotimes.com/hpv-vaccine-seen-differently…/.

• Har vaccinet någon effekt? Docent Lennart Waldenlind i Sverige anser inte det. Han har nämligen studerat det vetenskapliga underlaget. Exempelvis kvarstår 4 av 5 oönskade cellförändringar trots vaccin. Han går till och med så långt att han menar att man kan invaggas i falsk säkerhet och inte ta de regelbundna kontrollerna på allvar: http://www.svd.se/gardasil–ett-vaccin-med…/i/senaste.

• Cellförändringar är inte cancer. Huvuddelen är övergående och läker ut av sig själv. Hos några få kan dessa cellförändringar så småningom övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt och därför är denna cancerform gynnsam att påverka med preventiva åtgärder som gynekologisk cellprovskontroll. Berätta gärna om det alternativet till alla föräldrar.

• Användandet av vaccin mot HPV är omotiverat enligt en annan studie, där man kommit fram till att insjuknandet är så lågt. Samma studie påpekar att antalet fall minskat i exempelvis Indien där man mer tydligt ser att förbättrade levnadsförhållanden och miljö bidragit till detta.

• Kuriosa: Kroppen klarar av 95% av alla HPV-infektioner själv (Diane Harper / HPV-forskare). Inga studier visar att Gardasil hjälper mot eller förhindrar en livmoderhalscancer. 80% av alla kvinnor får en HPV-infektion någon gång i sitt liv. Bara en bråkdel av de utvecklar livmoderhalscancer. Av de är det väldigt få som dör. Det förmodade skyddet av vaccin varar bara i några år (alltså, man har bara kvar antikroppar i några år). Men få 12-åringar är sexuellt aktiva. Efter 5 år har kroppen bara kvar antikroppar mot HPV 16. De andra är borta.

• I samtal med barnen måste det finnas ett bättre sätt att prata om det här. De måste förstå att de inte kan vaccinera sig mot cancer. De måste förstå att det är en minimal chans att få den här typen av cancer. De måste förstå att de kan förebygga. Prata skydd med dem. Varför inte med killarna också? Prata om vikten av regelbundna kontroller. Men skräm de inte till att vaccinera. Dessutom med något så ogrundat och outrett. Bristfällig information skapar oro. Korrekt information skapar trygga individer som kan fatta egna beslut på rätt grunder.

PS. Brevet avslutas med en friskrivningsklausul från er sida där ni ”utgår från att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd”. Det får ni inte. Enligt lag måste ni ha båda föräldrarnas godkännande. Särskilt i fall av så här bristfällig information och kunskap i ett ämne, riskerar många föräldrar att hamna i situationen att de inte är överens.


Läs mer

Artiklar

Gardasil – ett vaccin med måttlig effekt (Svenska)

Föreläsning om vacciner och Gardasil – NHF Swedens årsmöte (Svenska)

Överläkare och immunolog anklagar danska Socialstyrelsen för vilseledning gällande hpv-vaccinm (Svenska)

Vaccin experter hade starka band till industrin (Svenska)

Debatt: HPV-vaccinet – ett exempel på medicinsk terrorism? professor Jens Jerndal (Svenska)

25 REASONS TO AVOID THE GARDASIL VACCINE

HPV Vaccines: Unnecessary and Lethal – Gary Null

Leaked Emails Prove WHO Suppressing HPV Vaccine’s Harmful Effects

Gardasil Vaccine Becomes International Scandal: Deceptive Emails by Health Officials Exposed to Public

Swedish cover-up of HPV vaccine side effects—and more

HPV – Human Papillomavirus: Gardasil and Cervarix Vaccinations.

Vetenskapliga artiklar

Notera att följande artikel togs bort eftersom ingen vågade stå bakom med sitt namn. Så fungerar vetenskapen idag, om man inte gör forskning utefter vad bolgen vill så kan man råka illa ut som forskare!

Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination – (Andersson, 2018)

Video

Linnéa blev paralyserad när hon vaccinerade sig mot livermoderhalscancer – 9min Nyhetsmorgon (TV4) (Svenska)

RFK, Jr.: Gardasil “The Science” Video and Other Facts – 50min

Young girls Convulse on floor after Gardasil shot – 9min

HPV Vaccine Used as Population Control? – 7min

Dr. Suzanne Humphries Left Her Job After…

Hemsidor

HPV Vaccin Info (Danska)

Dokumenetärer

De vaccinerede piger – 39min (2015) (Danska) with English Subs

P1-dokumentär ”Vem ska bota Maja?” – 47min (2015) (Svenska)

Manufactured Crisis – HPV, Hype & Horror – 59min (2018)

Sacrificial Virgins Part 1, Part 2 and Part 3 (2017)

Cervical Cancer Vaccine – Is it safe? Part 1, Part 2 (2015)

 

Dela: