Psykologisk manipulation

Att vara kritisk men samtidigt öppen för ny kunskap

Så länge vi inte har en direkt egen upplevelse av någonting bör vi vara försiktiga med att dra slutsatser. Väldigt vanligt är det att ta saker för givet från andrehands information. Det är väldigt lätt att referera från någon annan källa för att utelämna sig själv ansvar. Det är en typ av flykt och förträngning av verkligheten på grund av rädsla för vad vi väl kan upptäcka om vi analyserar djupare in i vår verklighet.

Vad vi lär oss i skolan är oftast andrehands information och är ingen riktig kunskap. Ofta ser vi de som för vidare information huvudlöst, utan att ha den erfarenhet som grund för att förstå vad den slussar vidare, det samma gäller naturligtvis även själva men är svårare att upptäcka. Att läsa böcker, läsa nyheter eller ta in information endast från andras erfarenheter utan att ha en egen upplevelse som kan hjälpa till att referera till innehållet är meningslöst. Den riktiga skolan är livets hårda skola, den skola där vi upplever saker. Det bör vara måttstocken för vårat lärande i från småskolan till universitetet.

Ödmjukhet är en nyckel för lärande, att först neutralisera sitt ego. Det nollställer en så man har plats för att ta in kunskap. Sokrates är ett bra exempel hur man bör förhålla sig till kunskapsinlärning.

It behooves us to be humble even as our consciousness expands and we reach deeper levels of understanding. We will never know how much lies outside our bubble of understanding and is not accessible to us for the moment. We may have noticed another person who has not gained a particular wisdom we have gained ourselves. We dismiss that person, believing that his bubble of awareness is small, and there is nothing he knows that we do not know ourselves. We fail to appreciate that we have built our awareness on different experiences and the person we belittle in all likely hood possesses awareness in directions unknown to ourselves. Therefore a humble attitude is always advisable; otherwise we may miss opportunities to expand our bubble in unknown directions. We will never know how much more still there is to know. In relation to the universe, we are very small.

The same problem has emerged in modern science. We hold on to our pride and impede the free flow ideas. For example in the field of electrical engineering we do not progress at anything like the speed of Nicola Tesla and fellow researchers in his day. At that time there were no preconceived notions of how things should be. They were pioneers in a new and unexplored field of science. There were no existing structures and they were free to work according to the dictates of their creativity. Today we are forced to embrace existing dogmatic belief systems – articles of faith – in order to receive funding for research. In order for us to become inventors today, we first need to circumvent the indoctrination received from schools and society, by cleaning and deprogramming our mind. We must become empty again, ready to receive new ideas.

We need to learn how to surrender and leave our ego behind, so we can see the world with fresh new eyes, like from the eyes of a newborn, with no preconceptions. That is what being open minded is all about. That is how an enlightened person looks at the world, from the perspective of a child, and that is how we can be a good scientist, someone that can break into new fields and make discoveries.” Essence of Sunyoga

Kändisar används för reklam och påverkan

Varför används kändisar och inte vetenskapsmän och kvinnor för att föra fram budskap? De är känt att vi köper en produkt eller en påstående från våra känslor och inte vår logik. Vi rationaliserar bara senare att vi gjorde ett klokt beslut. Studier har visat att läkare ofta är medvetna om att läkare som grupp blir påverkade av läkemedelsföretagens säljtekniker men att de flesta tror det gäller andra och inte de själva! Vi saknar alltså självinsikt trots, eller till och med på grund av en bakomliggande gedigen utbildning som byggt upp vårt ego eller ger vårt ego stöd.


Läs mera

Artiklar

4 Key Steps of Discernment – Advanced Truth-Seeking Tools

Video

The Illusion of Truth – 8min

TV-Serie om hjärntvättning (Norska/English)

Dokumentärer

The Minds of Men (2018)

The Century of the Self (2009)

Dela: