Vetenskap

Modern vetenskap är en friktion för vår utveckling

Vanliga vetenskapliga missar som håller vår teknologi tillbaka:

 1. Maxwells ekvationer som har förenklats av bland annat honom själv, Heaviside och Gibbs. De ursprungliga ekvationerna innehåller matematik med skalära komponenter uttryckt med kvarternioner (potentiell vortex), men dessa förenklades senare bort utan något bevis att de kan negligeras. De ursprungliga ekvationerna från Maxwell är annars väldigt fundamentala och kan förklara kopplingen mellan elektromagnetism och gravitation. Det var den första lyckosamma försöket att skapa en enhetlig fältteori inom fysik. Dessvärre förstördes den och den enorma potentiella teknologisk utveckling ligger fortfarande för framtiden.
 2. Många vetenskapliga experiment görs med antaganden om slutna system, men när det i verkligen aldrig finns några slutna system i naturen. Till exempel har man kunnat mäta att medvetandet har inverkan från distans på mätdata (se Tiller). Reduktionism har varit ett populärt vetenskapligt synsätt sedan Descartes som också lett till att ofullständiga och felaktiga fysik. Man har gjort det felaktiga antagandet att man kan separera medvetandet från det materiella. Det är svårt att göra experiment utan att först skapa ett slutet system och sådana experiment kan vara viktiga men vi får inte glömma att de aldrig fullt kan förklara det naturliga öppna system vi lever i.
 3. Att Michelson-Moorleys experiment skulle vara bevis för att eter inte finns håller inte. Förbättring av apparatur och uppsättning av samma experiment har senare visat på existens av eter. Einstein var klar över att hans relativitetsteori inte fungerade utan eter.
 4. Vi tar celler eller prover från sin naturliga levande biologiska miljö och gör prover och antaganden i helt andra miljöer eller när cellerna är döda.
 5. Att inte tillkännage svagheten i Termodynamikens andra lag (som dock är korrekt) att den inte beskriver negentropiska effekter som är grunden till hur komplext koherent liv fungerar. Här har vi ett gap mellan fysik och biologi där man kan lära av varandra. Lyckas man som fysiker förstå hur liv fungerar har man nyckeln till kall fusion och svaret på vad gravitation är för något. Fantastiska teknologiska möjligheter öppnar upp sig. Biologer vet inte något alls om elektromagnetiska fält. Det behövs en bättre interaktion av de här vetenskaperna.
 6. Betydelsen och förståelsen av longitudinella vågor.
 7. Fysikens modeller i vetenskapens ytterkant håller har inte etablerats i en stark grund (vattentäta experimentella bevis) bygger på teorier efter teorier.

Punkt 1 och 2 tillsammans gör att många experiment och vetenskapliga slutsatser är felaktiga. Dessa punkter kan förklara ”Quantum Entangelment”/”Action at a distance” som inte är ett försumbart fenomen och kan alltid ha en inverkan. Förstår man sig inte på att uppskatta dess inverkan har man ingen riktig vetenskap.

Intellektuella har ett problem med att så länge man letar från ett intellektuellt perspektiv blockerar man koppling till vårat mer avancerade medvetande som har ett intuitivt vetande. Att nå de här högre förståelsen är öppen till alla, det krävs bara att lär sig att tysta sina tankar och logik. Det är en väldigt begränsande för någon att bara se på världen genom att bara använda sitt analytiska logiska medvetande.

Nu kommer vi till den klassiska arketypiska motsättningen mellan en intellektuell person och en person som förstår världen på intuitiv känsla (intuitivt emotionellt intellekt) viket ofta är typiskt i kvinna/man relationer. Den intellektuelle är fast i sin tro att sin värdbild är den enda rätta, då denne har lärt sig massor av formler och ord som den intuitiva personen inte kan. Den intellektuelle fightas med näbbar och klor för behålla sin status som ”smart”, pådrivet av sitt ego. Den intuitiva inser den har en förståelse på ett högra plan och lämnar diskussionen och tittar tveksamt på varför det läggs ned så mycket energi på den vetenskaplig kommunikation när den uppenbart inte har varit mer effektiv. Såklart kan den intuitiv också drabbas av ego då från sin högre förståelse och också en frustration av att inte kunna förklara sig. Vi måste dock inse att båda synsätten och sätt att kommunicera behövs för att vi ska kunna nå ett ytterliggare steg längre i vår tekniska utveckling.

Så vad är lösningen och poängen? Vi bör väldigt noga med att vara ödmjuka och håll ned vårat ego. Tecken som visar vi har ego vi kan jobba med är alla typer av rädslor, smärta, emotionella känslor som kontrollerar oss etc. Det bästa av alla världar är när man använder alla nivåer av medvetande och dit når vi om vi lyssnar från hjärtat. Det är ett sätt att skapa den balans som krävs. För en person som inte har förståelse av hur man kan lyssna på sitt hjärta, behöver denne lära sig djupare meditation (de allra flesta människor och i exemplet ovan den intellektuelle).

Attackerna från så kallade skeptiker är bristfälliga i sig. I Sverige har vi skeptiker förening VOF som går bort sig gång på gång.

Några fundamentala saker modern vetenskap inte kan förklara särskilt väl

 • Vad är massa? (kompression och rarefikation)
 • Vad är ljus?
 • Vad är tid?
 • Vad är ursprunget till gravitation? (perfekt kompression)
 • Vad är ursprunget till elektromagnetismen?
 • Varför har ljuset sin speciella hastighet?
 • Vad är en kraft? ”One of the most important characteristics of force is that it has a material origin, and this is not just a definition. … If you insist upon a precise definition of force, you will never get it!” (Feynman)
 • Vad är energi? ”It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is.” (Feynman)
 • Vad är medvetande?
 • De märkliga obevisade fix till teorier (Generella relativitets teorin och Quanatum teorin) som har luckor och inte kan ge fullständig förklaring (tex. standardmodellen), såsom den svaga och den starka kraften samt quarkar, strängar och mörk materia etc.

Gränsen mellan fysik och metafysik

Inom gränsen för vad vi kan mäta är idag vad vi kallar fysik, men borde också innehålla allt som vi inte känner till än eller har möjlighet att mäta. Detta kallar vi istället för metafysik. När Newtons medvetande fann gränslandet där det materiella världen slutar och där den spirituella dimensionen tar över så förstod han gravitation intuitivt. I gränslandet upphör gravitationens verkan, massa upphör och tiden blir flerdimensionell (den endimensionella tid som vi upplever får en annan karaktär). Det är i detta gränsland som det synliga ljuset opererar. Når man med sitt medvetande till ljuset så har man alltså goda möjligheter att förklara den materiella värden och börjar få sina första egna intuitiva uppfattningar av högre medvetande nivåer utanför den materiella värden. Den högre medvetandenivåerna brukar vi förenklat/symboliskt till begreppet Gud och är svårförklarligt. Detta tillstånd är vad i Yogan kallas Samadhi och är där vår upplysning börjar. Det är känt att Newton lade ned betydlig tid på metafysik.

Lovande framtida teknik som hålls tillbaka

Warp Drive, Dark Energy and the Manipulation of Extra Dimensions

Traversable Wormholes, Stargates and Negative Energy

Hypersonic propulsion

EM drive

Stamscellsbehandlingar

Kall fusion är en lovande teknik, men användes redan i det antika Egypten. Transmutation of Stable and Radioactive Isotopes in Biological Systems. Ryssarna har jobbat med alkemi i många år och har en vetenskaplig beskrivning. Vi har kapaciteten inom vår fysiska kropp att transmutera på atom-nivå.


Läs mer

Hemsidor

Cosmic Core kopplat samman metafysik och modern fysik med den gemensamma nämnaren i geometry på ett bra sätt.

Tom Beardens hemsida om longitudinella vågor och zero point energy.

Dan Winters om fysik som förklarar gravitation, liv och upplysning.

Eric Dollard

Patrick Flanagan

Dewey B Larson

Konstantine Meyl

Gariaev: Wave Genetics

Robert Otey: Free Energy and Free Thinking

Tom Valone: Integrity Research Institute

Rupert Sheldrake

Nassim Haramein: The Resonance Academy

Alpha Institute for Advanced Studies

Tesla3

Thunderbolts

Borderlandsciences

Gestaltreality

Free Energy

Tetryonics

American Anti-Gravity

Lichbiologie (Deutch)

Artiklar

Universalgeniet Nikola Tesla om hur man kan öka energin i människokroppen, här och här.

What is gravity?

The History of the Aether Theory

Dirac’s Equation and the Sea of Negative Energy Part 1, Part 2 and Part 3 –  Donald L. Hotson

How Body Voltage Dictates Health and Disease

ViktigA Vetenskapliga artiklar

Färre soltimmar en riskfaktor för dödlighet (2014) och (2018)

Om vitamin D, solen, solarium och hälsa (2012)

Kan UV strålning minska dödligheten? (2011)

UV strålning och dödlighet för svenska kvinnor (2011)

Video

The Science Delusion 2019: Bridport Literary & Scientific Institute – 56min

The Science Delusion BANNED TED TALK Rupert Sheldrake – 18min

What They Don’t Teach You About the Most Famous Scientists – 33min

3 Secrets About Our Sun by Eric Dollard – 9min

What You Are Not Being Told About The Sun!! – 24min

What is morphic resonance? – 2min

What Is Reality? – 30min

Hacking Reality – 28min

Böcker

12 SinnenBörje Peratt (2012) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Världen och vetande sjunger på nytt – från en mekanisk
värld till ett kreativt universum
– Erland Lagerroth (1994) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Trädens hemliga liv – Peter Wohlleben (2015) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Växternas Hemliga Liv Peter Tompkins och Christopher Bird (1976) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Free Energi – free online

Connective Physics – free online

ELECTROGRAVITICS SYSTEMS – Thomas Valone

The Energy Evolution – Victor Schauberger

Dela: