Placebo och Nocebo

Hur vi tänker och vilken tro vi har påverkar vår hälsa i allra högsta grad. Noggranna studier för läkemedel krävs för kunna utesluta effekten av den mentala inverkan. Vår mentala förmåga har enorm effekt trots att vi inte jobbar aktivt för att optimera den. Hur mycket tid och pengar lägger sjukvården ned för att optimera vår mentala hälsa? Tyvärr så har de väldigt lite intresse att jobba i den här riktningen.

Är det så att ekonomiska intressen styr i världens största industri för att pusha dyra läkemedel som ger små procentuella effekter med en rad biverkningar medan stora mentala effekter på uppemot 30% negligeras av sjukvården totalt? Vi kan lära oss mycket genom studera som ett exempel den stora ekonomiska vinsten statin-läkemedel som ett exempel och jämföra det de positiva och negativa hälsoeffekterna (biverkningar) det gett.

Ny forskning inom Epigenetiken visar hur stor betydelse vår yttre miljö och tankar har på oss. Bruce Lipton sammanfattar:

Vi ser kampanjer med slogan som ”Fuck Cancer”. Det är typisk nocebo som skapar den negativa miljön som cancer frodas i. Vill vi minska cancer så borde vi istället skapa ett mantra och framförallt känslan ”Love Cancer”. Cancer kommer som ett naturligt skydd då kroppen är försurad och överexponerad av kemikalier. Vad kroppen och dess celler just då behöver är omtanke och kärlek, att då skapa än mer hat mot sin kropp spär bara på problemet. Inga konflikter löser sig med hat. Detsamma gäller med vår kropp och dess cell. Kan det vara så att våra sjukdomar är en avspegling hur våra tankesätt orsakar liknande problem på global skala?


Läs mera

Artiklar

Scientists Have Proven That Negativity Literally Makes Cancer Grow Inside The Body

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor (Svenska)

Böcker

How your mind can heal your body – David R. Hamilton (2010) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

dokumentärer

Placebo: Cracking the Code – 53min (2011)

Hemsidor

Links: Energy and Helth

Links: The Psychic Universe

Video

DR JOE DISPENZA – BECOMING SUPERNATURAL – 47min

Learn How To Control Your Mind – 17min

BRUCE LIPTON – BIOLOGY OF BELIEF – 47min

Dela: