Rotfyllningar

 • Alla rotfyllningar är infekterade och skapar starkt gift i kroppen med allvarliga infektioner och inflammationer som följd.
 • En absolut majoritet av dagens hälsoproblem har en koppling till dålig tandhälsa.
 • 98% av de som har bröstcancer, har en rotkanal på en tand på samma sida som de har cancer på.
 • Nästan alla kronisk sjuka har en rotfyllning och varje rotfyllning visar på kraftigt gift från bakterier.
 • Det är känt att all död vävnad som lämnas kvar i kroppen är en fara då det skapar väldigt starka gifter. Det sker absolut vid rotfyllningar och ingen annan medicinsk behandling tillåter ett sådant utförande.
 • Det finns inget sätt att göra helt rent för en rotfyllnig. Skadlig vävnad har inget blodflöde och kan därför inte skydda mot skadliga bakterier. Farliga bakterier kan gömma sig i den döda vävnaden som ingen antibiotika eller immunsystem kommer åt.
 • Rotfyllningen skapar en  anaerobisk miljö där vanliga bakterier kan omvandlas till farliga anearober som producerar starkt gift.
 • Dessa bakterier levande i den eviga inflammationen kan vandra från tänderna direkt till olika organ genom tubformade kopplingar och orsaka allvarliga komplikationer för hjärta, njurar, ben och hjärna.
 • Varje tand är kopplad till en relaterad meridian och specifika organ. Man kopplar bort energin som går till organet som är kopplat till den meridian som har fått en rotfyllning. Dess energi och immunsystem går ned och man är lättare exponerad för sjukdom.
 • Man fann att 97% av alla kvinnor mellan 40-70 år som hade fått bröstcancer hade en infekterad rotfyllning
 • Man i en annan studie att 96% av cancerpatienter hade en infekterad rotfyllning
 • Man fann i Bill Hendersons 5-åriga studie med över 300 kvinnor som hade bröstcancer hade också 93% av dem rofyllningar
Behandling

Ozon terapi

Väteperoxid (H2O2)

Chlorine Dioxide

Kolla här om du har ett relaterat tandproblem


Läs mer

Artiklar

Rotfyllningar Netflix Dentalindustrin (Svenska)

Rotfyllningar främsta orsaken till cancer och hjärtsjukdom (Svenska)

Cancertutor about rootcanals

What is a root canal? Dr. Mercolas väldigt informativa artikel

Böcker

Root Canal Cover-Up – George E. Meinig (1994)

Roots of Disease: Connecting Dentistry and Medicine – Robert Kulacz and Thomas E. Levy (2002)

The Pathology of Dental Infections and Its Relation to General Diseases – Weston Andrew Price

Dental Infections, Oral and Systemic, Vol. 1 – Weston Andrew Price

Chronic Fatigue, ME, and Fibromyalgia: The Natural Recovery Plan – Alison Adams (2012)

It’s All In Your Head – Hal A. Huggins (1993)

Whole Body Dentistry – Mark A. Brenner and Stephen Sinatra M.D. (2011)

The Toxic Tooth: How a Root Canal Can Make You Sick – Robert Kulacz DDS (2014)

Videos

Dr. Mercola Discusses Root Canals

Dokumentär

Root Cause – 72min (2018)

Dela: