Longitudinella vågor

 • Forskning och teknik på longitudinella (skalära eller torsion) vågor har potentialen att revolutionera vår teknologi och hälsa.

 • Långitudinella vågor kan föra över i en dimension mer (+energi) än transversa vågor.
 • De är svårt att mäta upp longitudinella vågor med dagens mätutrustning.
 • De kan variera i hastighet vilket skiljer sig mot de transversala vågorna som har konstant ljushastighet.
 • Kroppens elektromagnetiska signaler följer mest den longitudinella komponenten och vi kan detektera dem genom att känna in dem.
 • Nervernas signaler leds med longitudinella vågor.
 • Longitudinella vågor är fundamentalt för att förstå medicin och när vi har det kan alla sjukdomar balanseras upp och rättas till enkelt.
 • Tankar är longitudinella vågor när de överförs och vi har förmågan att transformera dem till transversala vågor vid behov.
 • De var nyckeln i Nikola Teslas forskning.
 • Longitudinella vågor skapas i en kondensator och kan låta kondensatorn kommunicera med andra kondensatorer genom resonans.
 • Jorden och Ionosfären fungerar som en kondensator och bildar ett fält emellan.
 • Elektrosmog eller bruset (White noise) som man försöker filtrera bort är de longitudinellla komponenten i den elektromagnetiska strålningen.
 • Elkänslighet är orsakad av longitudinella vågor.
 • Den mänskliga auran som man i spirituella kretsar pratar om består av longitudinella vågor.
 • Konstantin Korotkov har utvecklat den senaste tekniken att mäta upp auran med GDV (Gas Discharge Visualisation) vilket bygger på en teknik uppfunnen av Kirillian Korotkov. Den kan mäta och fotografera emissioner av fotoner från alla ting.

Kirlian Photography

Skalära vågor är samma som gravitations vågor eller longitudinella vågor som vi kan detektera själva genom att styra in vår antenn (Ajna Chakra eller tredje ögat) mot känslan av ett utbyte av ovillkorlig kärlek. Vår kropp är fördelat efter det gyllene snittet för att kunna fungera som en fraktal antenn så vi kan detektera samt sända ut longitudinella vågor.

När båda hjärnhalvorna samarbetar så kan de producera longitudinella vågor. Då blir vi väldigt kraftfulla, får kontroll och kan skapa vår verklighet (läs Hemligheten, the Secret eller se filmen). Vår skicklighet ligger i precisionen att känna in den skalära signalerna från hjärt chakrat, de kan känns igenom som kärlek. Vi får då också möjlighet effektivt neutralisera smärta, vilket är en signal för oss att flytta fokus med vårat skalära lasersikte så vi kan neutralisera disharmoniska vågor (sjukdomar i de högre dimensionella fälten). Det sker genom destruktiv interferens. Notera att vågorna inte försvinner utan de balanseras.

Vi har kapaciteten att omvandla transversell elektromagnetisk strålning till longitudinella vågor. De kan då bli superluminala – snabbare än ljuset – vilka vi kallar för neutrinos. Det finns nu experimentellt uppmätt och beräknas ligga runt 1.5 till 1.6 gånger ljusets hastighet. Det kan mycket väl var exakt phi=1.618. Detta kan endast ske genom perfekt konstruktiv interferens, vilket i sig har en oändlig potential om det följer gyllene snittet. Följa det gyllene snittet är det enda sätt ljus vågor kan adderas och multipliceras på samma gång och ge en perfekt förstärkning utan att ta ut styrkan av varandra. DNA har den perfekta strukturen för det här kan ske, så kalla ”phase-conjugation”.  (Lär mer från Dan Winters bok som du kan läsa online Fractal Time Space)

En nyckel är att skapa stående vågor och resonans med longitudinella vågor. Då kan man skapa väldigt stor energi i en punkt och det går trådlöst, så det är svårt att spåra var det kommer ifrån. Longitudinella går genom alla material och är väldigt svårt att skydda sig från. Från dessa fakta förstår vi att det är ett potentiellt fruktansvärt vapen och något militären har försökt dölja under en lång tid. Dels för att ha ett teknologiskt försprång men också för faran att teknologin sprids till fel personer. Skalär interfeometri har brukas av HAARP bland annat. Sverige försvar är bakom USA och Ryssland världsledande när det gäller den här tekniken, men det försöker de hålla tyst om.

Vi går mot mobilmaster som av högre andel skickar ut longitudinella vågor. Det har gått från 20% till 60%. Elektromagnetisk transversella vågor har ingen större biologisk verkan i jämfört de skalära vågorna som gör en så kallad gömd ”piggy back” på vår nuvarande teknik. Det är den magnetiska komponenten i de longitudinella vågorna som har mest inverkan på biologiskt liv och det är den komponent elöverkänsliga inte tål.


DNA

DNA fungerar som en antenn som kan emittera och transmittera longitudinella vågor. De kodade regioner i DNA:t som kallas introner kan skapa resornas med introner från andra DNA molekyler och celler. Detta ger möjlighet till en tvåvägskommunikation. Till skillnad mot de transversella vågorna har de skalära vågorna en ytterliggare dimension överföra information, vilket gör dem intressant för överföring av stora mängder av data.

De celler som specialiserar sig har mindre resonans med övriga celler och jobbar mer avskilt. Celler i samma vävnad jobbar på samma frekvens. Olika vävnader jobbar med på olika frekvensband. De kontrollerande cellerna som jobbar på en högre nivå har större översikt och resonerar på ett större bandbredd på grund av dess uppsättning av DNA och introner. De celler som står högst i rangordning är stamcellerna.

Nature works only with Scalar Waves” – Konstantin Meyl


Läs mer

Artiklar

What is scalar waves?

Scalar Wars: The Brave New World of Scalar Electromagnetics

Scientific paper by Konstantin Meyl

A Priore Machine and Phase Conjugation – Tom Bearden

Soviet Scalar Electromagnetic Weapons

Soviet Phase Conjugate and Direct Energy Weapons

CIA:s läckta dokument om skalära vågor

Böcker

Scalar Weapons gratis online

Video

Dan Winter’s Youtube Channel

Winter: Visualizing Conjugate/ Longitudinal – Wave-Energy Healing/Spiritual Energy – 118min

Winter: Longitudinal key to Bliss, Dreaming and Death – 67min

Pulling Energy from the Vacuum – Lt. Col. Thomas Bearden – 47min

Bearden: Scalar Waves in the Brain and ’Miracles’ – 10min

Applied Scalar Wave Technology – Tom Bearden interview

Meyl: Scalar Waves in Mind Control – 63min

Meyl: Junk DNA no Junk – 37min

Dela: