Solarium

Det har förts fram mycket kritik mot solarium som en källa till ohälsa. Befaran är befogad kan man tycka då ljuset från solarium är artificiellt och en ny företeelse i vår vardag. Det visat sig dock för de som regelbundet går och solar i solarium som får en stor andel UVB-stråning, märker man att deras vitamin D i blodet ligger på högre nivåer i jämförelse med genomsnitsbefolkningen. Olika typer solarium ger också ifrån sig olika våglängder av ljus. Flera av de mer moderna solarierna är bättre utvecklade för att efterlikna solens ljusspektrum. På så sätt kan vi artificiellt få ett närmare optimal exponering från olika våglängder. I fråga om vitamin D funkar solarium väldigt bra.

Dela: