Solarium och artificiellt ljus

Det har förts fram mycket kritik mot solarium som en källa till ohälsa. Faran är befogad kan man tycka då ljuset från solarium är artificiellt och en ny företeelse i vår vardag. Det visat sig dock för de som regelbundet går och solar i solarium som får en stor andel UVB-strålning, märker man att deras vitamin D i blodet ligger på högre nivåer i jämförelse med genomsnittsbefolkningen. Olika typer solarium ger också ifrån sig olika våglängder av ljus. Flera av de mer moderna solarierna är bättre utvecklade för att efterlikna solens ljusspektrum. På så sätt kan vi artificiellt få ett närmare optimal exponering från olika våglängder. I fråga om vitamin D funkar solarium väldigt bra. Det finns en fara med artificiellt ljus som vi bör vara försiktiga med då de våglängderna kan vara onaturliga för oss och störa. Det kan finnas fördelar med helt klart med en rätt utvecklad artificiell ljus för vår hälsa, men inget kommer i närheten av solen.


Läs mer

The Healing Power of Full-Spectrum Light

Dela: