Solhälsa

Det har genom historien alltid funnits kunskap om hur viktig solen är för vår hälsa. Tidigare var den en naturliga del av våra liv. Vi fick naturligt regelbunden exponering av solljus. Våra levnadsvanor ändras fort och vi får inte längre den exponering av solen som vi behöver. Vi måste vara medvetna om att det är ett stort experiment med vår hälsa.

De sista åren har det varit att stark massmedial propaganda som skapat en rädsla för solen. Vi ihar blivit intruerade att akta oss från förmycket solande. Däremot om man ser till vetenskapen, så verkar det som vi snarare får för lite solljus och att solkrämer gör mer skada än nytta:

  • Risken att få den farliga hudcancerformen malignt melanom minskar ju mer huden är exponerad av starkt solljus medan de lindriga hudcancerformerna ökar.
  • Den del av huden som har högst risk att utvecka malign melanom är där vi har blivit exponerad minst av solen.
  • Kontorsarbetare löper större risk att få cancer jämfört med utomhusarbetare vilket tyder på högre exponering av solljus minskar risken för hudcancer.
  • Forskning visar att det till och med är farligare att hålla sig undan solljus än att röka.

Hur kommer det sig att vi blivit så lurade?

Det beskrivs närmare i Sjukdomar och läkning samt Psykologisk Manipulation.

Dela: