Solhälsa

Det har genom historien alltid funnits kunskap om hur viktig solen är för vår hälsa men det har tidigare varit en naturliga del av våra liv att få regelbunden exponering av solljus och var aldrig något vi behövde reflektera över. Det är först nu i den nya teknologiska samhället som våra levnadsvanor har ändrats så drastisk, där många av oss inte får den koppling och exponering av solen som vi tidigare har haft. Det är ett stort mänskligt experiment som vi bör var medvetna om och vara försiktiga med.

På senare år har vi överösts med rubriker hur farlig solen är och att man bör vara väldigt försiktig med sin hud för att inte få för mycket solljus. Om man dock ser till vetenskapen så verkar det som vi snarare får för lite solljus och att solkrämer gör mer skada än nytta då det framgår nedan att:

  • Risken att få den farliga hudcancerformen malignt melanom minskar ju mer huden är exponerad av starkt solljus medan de lindriga hudcancerformerna ökar.
  • Den del av huden som har högst risk att utvecka malign melanom är där vi har blivit exponerad minst av solen.
  • Kontorsarbetare löper större risk att få cancer jämfört med utomhusarbetare vilket tyder på högre exponering av solljus minskar risken för hudcancer.
  • Forskning visar att det till och med är farligare att hålla sig undan solljus än att röka.

Hur kommer det sig att vi blivit så lurade?

Det går delvis igenom i Sjukdomar och läkning samt Psykologisk Manipulation.

Dela: