Solhälsa

Det har genom historien alltid funnits kunskap om hur viktig solen är för vår hälsa men det har tidigare varit en naturliga del av våra liv att få regelbunden exponering av solljus och var aldrig något vi behövde reflektera över. Det är först nu i den nya teknologiska samhället som våra levnadsvanor har ändrats så drastisk, där många av oss inte får den koppling och exponering av solen som vi tidigare har haft. Det är ett stort mänskligt experiment som vi bör var medvetna om och vara försiktiga med.

Dela: