Solyoga och solmeditation

Solyoga är den Yoga teknik där man tar hjälp av solen för att rena sig själv, inte bara fysiskt men också din emotionella, mentala och spirituella del.  Allt eftersom du renar dig själv kan du skapa en allt starkare kontakt med de gudomliga dimensionerna och det ger dig välbefinnande och trygghet i dig själv. Alla dina bekymmer spolas bort. Du uppnår vishet om den ultimata sanningen.

Sunyogi Umasankar lär idag ut Solyoga till tusentals människor världen över.  Han mottog denna lära från Mahavar Babaji när han hade sin Sadhana (djup spirituell praxis) i Himalaya.

Lär dig solyoga för att dra maximal nytta från solen. Kontakta oss så kan vi eventuellt ge personlig instruktion på plats. Besök Solyoga hemsidan för att hitta en kurs du kan gå.

Dela: