Solyoga och solmeditation

Solyoga är en Yoga teknik där man tar hjälp av solen för att rena sig själv såväl fysiskt som den emotionella, mentala och spirituella delerna av oss själva.  Allt eftersom vi renar blir det lättare att skapa en starkare kontakt med de gudomliga dimensionerna. Det ger en känla av välbefinnande och trygghet, alla bekymmer spolas bort, man mottar djup kunskap om unversiums eviga sanningar.

Sunyogi Umasankar har sedan 1997 lärt ut Solyoga till tusentals människor världen över.  Han mottog läran från Mahavar Babaji under sin Sadhana (tid i djup spirituell kontemplation) i Himalaya.

Vi lär oss solyoga så vi kan uttnyttja Solen maximalt nytta. Kontakta oss så kan vi eventuellt ge personlig instruktion på plats. Besök Solyoga hemsidan för att hitta en kurs eller lärare nära dig så att du kan lära dig.

Dela: