Strålning

Solljus har en vid spektra av våglängder som påverkar oss på jorden på olika sätt. Vi har levt och utvecklats med solen under vår tid på jorden så vi är rätt så bra anpassade till dess våglängder. I vårat moderna samhälle har vi  skapat många nya typer av strålning som vår kropp aldrig har varit anpassad till tidigare. Det är försåtligt att vissa av dessa nya strålningskällor kan ha stor inverkan på oss. Tyvärr så görs det undermåliga studier på hälsoriskerna för strålning eller så ignoreras och göms riskerna i en cynisk jakt på ekonomisk vinst.

Nyttig strålning

Strålning kan ha stor nytta medicinskt och kommer troligtvis att utvecklas mycket framöver inom sjukvården. Redan för hundra år sedan lyckades Wilhelm Rife ta reda på vilka frekvenser som cancerceller resonerar med och kunde således förstöra dessa celler genom att utsätta dem för dessa frekvenser. Detsamma gäller bakterier, virus och andra parasitiska organismer.  Alla har de sin egen frekvens. En annan teknik som är på stark frammarsch är kall plasma teknologi (kall fusion). Det fungerar genom att förse med helande negativ laddning till trauma för att lindra inflammation och regeneration av ny vävnad. Longitudinal waves är den komponent av elektromagnetiska vågor som har lovande effekt för helande. För att förstå framtidens fysik kan vi lära oss genom att studera hur kroppen och våra celler fungerar. Tyvärr är det få cellbiologer som är duktiga på fysik och få fysiker som känner till hur mycket de har att lära genom att studera biologiskt liv.


Läs mer

Frekvensmedicin

Om Wilhelm Rife

George Lakhovsky 

Om Antoine Priore

Dan Winters Theraphi för healing och Paul förklarar hur Theraphi är en vidareutveckling av tekniken från Tesla/Rife/Lakhovsky/Priore läs också en kort förklaring om den.

Energy Medfits produkter

Frekvens behandling i Dalarna (Svenska)

Om Hulda Clark

Skadlig strålning

I Rysslands, Schweiz och Italien har en högsta gräns för elektromagnetisk strålning satts upp på 100 mW/m2 som ett mått på vad en människa kan klara av. I Sverige har vi satt en gräns som ligger 100 gånger högre. I dagens allt mer bestrålade miljö överskrids 100 mW/m2 ofta (i Sverige) på allmänna platser.

Den skadliga strålningen skapar typiskt oxidativ stress och DNA skador. De kan hyperaktivera kalciumkanalerna i cellerna bland annat. Röster höjs allt mer inum EU från vetenskapliga experter på området att ändra klassificeringen av elektromagnetisk strålning till klass 1, men den är redan nu erkänt cancerogen.

Yrken där människor dör som flugor (och har hög ohälsa generellt) av strålning som det mörkas om är tex. flygpersonal och de som jobbar med mobilmaster.

5G är fortsättningen och en acceleration inom mänsklig hälsovådlig strålning som tar oss vidare mot en hälsokatastrof med stormsteg. Problemet med 5G är att det har en frekvens som absorberas av syremolekylen. Inte så bra för oss som lever på syre och inte så effektivt då det behövs mängder av basstationer då räckvidden inte blir särskilt lång eftersom vi bor på en planet som har syre i atmosfären! Det har visat sig också att den mänskliga huden funkar mycket väl som antenner för 5Gs våglängder. Vill man skada biologlogiskt liv ännu mer än vad vi redan gör så är 5G ett utmärkt drag.

Smartmätare är också ett obligatorisk gissel i svenska hem. Det har rapporterats stark strålning från dessa.

Det blir allt mer trådlöst numera och vår totala dos av strålning stiger allt mer. Man bör se till att skydda sig så gott det går. På de senaste åren har den psykiska hälsan för unga ökat dramatiskt. Kanske det är dags att undersöka samband med hur vi använder den nya tekniken och varför vi mår allt sämre? Djurförsök visar tydligt strålningens negativa effekter.

Läs mer

Artiklar

Professorer: Förvånande att Elforsk är så okritiskt om E-cat – Ny Teknik (Svenska)

How to Install Wired Internet in Your Home

How to Set Up a Low-EMF Internet Connection

Effects of Wireless Devices on Human Body

Health effects associated with exposure to low-frequency electromagnetic fields

Vetenskapliga artiklar

Does artificial light-at-night exposure contribute to the worldwide obesity pandemic? (Rybnikova et al., 2016)

Hemsidor

Strålskyddsstiftelsen (Svenska)

Vågbrytaren (Svenska)

Elöverkänsligas riksförbund (Svenska)

Maxicom AB (Svenska)

Kalle Hellberg (Svenska)

Mona Nilsson (Svenska)

EMF News

EH trust

Bioinitiative

EMF Research

Video

Kort appell av Martin Blank – 3min

What are Scalar Waves? – 5min

Semir om läkande energin i Bosniens pyramider – 5min (Svenska)

Konstantin Korotkov om Kirlianfotografering och biofotoner – 4min (Svenska)

Lennart Hardell ”Det osynliga” (Svenska)

Rainer Nyberg ”Det osynliga” (Svenska)

Martin Pall  (Svenska)

Proffessor Olle Johansson (Svenska)

Kort info om EMFs 5min

Wireless Warfare Exposed – Declassified Military Doc Proves Smart Phones Are Killing Mankind – 12min

The truth about mobile phone and wireless radiation – 61min Dr Devra Davis

Wireless wake-up call – 17min

Böcker

Smartmålerne, jussen og helsa – Einar Flydal (2018) gratis ebok (Norska)

Innan bubblan brister… Örjan Hallberg (2015) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Mobiltelefons hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal Mona Nilsson (2010) sammanfattning av Pia Hellertz (Svenska)

Dokumentärer

Wi-Fi Refugees. Electrosensitive people try to escape wireless technology – 52min (2017)

 

 

 

Dela: