Sunyogi

Umasankar Sunyogi är en välkänd och respekterad indisk fullt upplyst yogi, en autentisk yogi av den gamla vediska skolan, vilket är sällsynt att finna nuförtiden då Yogan tappat sin forna glans och integritet på bekostnad av kommersiella intressen. Sunyogi är en sann vetenskapsman i den mån att han har tillägnat sitt liv till att studera vår fysiska värld och natur genom observation från spirituell praxis och genom att experimentera med sig själv. Idag reser Sunyogi världen över för att undervisa Solyoga och sprida sitt budskap hur vi kan leva fredligt tillsammans på jorden.

Sunyogi föddes 22 Juni 1967 i den lilla byn Lachhipur i West Bengal utanför Calcutta, ett känt område för att ha fostrat många framstående profeter och yogis. Tidigt i sin ungdom ställde han sig själv djupa filosofiska frågor.  Hans hunger att få svar på dessa drev på hans spirituella iver att förstå mer av den värld vi lever i. Senare efter att ha lyckats som elektroingenjör och affärsman blev han initierad av sin mamma i Kryia Yoga och begav sig till Pondicherry ashram för att fokusera fullt ut för att få svar på sina filosofiska frågor. Även om han växte upp i en hinduisk familj, har han aldrig brytt sig om vilken trosuppfattning, hudfärg eller samhällsklass vi människor har utan menar att det viktigaste är att vi har samma målsättning att nå enighet genom fred och kamratskap.

Sunyogi började sin upplysning vid Aurobindo ashram 1995. Det började en tidig morgon då han satt vid stranden och betraktade solstrålarna som reflekterades i havsvattnet. En stark energi fick honom att stänga ögonen i tron att han hade förlorat synen. När han väl öppnade ögonen blev han förvånad då han märkte att synen istället hade blivit mycket skarpare, så skarp att han till och med kunde se vattenmolekylerna. Snart insåg han fördelarna med att titta in mot solstrålarna och vågade snart titta rakt mot solen även om det gick emot vad han hade lärt från vetenskapen. Han hade snart lärt sig absorbera så pass mycket energi från solen att han kunde sluta både äta och dricka. Detta pågick strikt i fyra månader, där han samtidigt jobbade 18h/dag utan att behöva någon sömn.

Efter två år lämnade han ashramet i Pondicherry 1997 för att fortsätta sin undersökning som hade pågått sedan barndomen, att finna roten till mänsklighetens lidande. Han begav sig av barfota, utan tillhörigheter med endast en enkel klädsel för att besöka hela Indien. Det tog honom 6 år och 3 månader att besöka alla Indiska delstater och förflyttade sig över 63 000 km. Hela vandringen kan du följa här.  Han utsattes för många svåra situationer och hans självförtroende och gudstro sattes på hårda prövningar. Under hans resa mötte han många människor som började intressera sig för hans teknik att meditera med solen och från där spred sig kunskapen om Solyoga. För att samla alla intresserade skapades en årlig fredskonferens som har varit aktiv fram till idag. Dessutom har det sedan dess byggts ett ashram i Sunyogis hembygd i Lachhipur där man kan komma och fördjupa sig i Solyoga och socialt arbete.

Med tiden märkte Sunyogi att många människor och media fokuserade allt för mycket på att han inte behövde äta eller dricka. Han kände att det störde det budskap han ville förmedla och alla de positiva spirituella effekter och hälsoeffekter folk upplevde fick inte den uppmärksamhet de var värda. Därför började han äta igen 2007. Förvånad märkte han att hans energi nu ökade ännu mer och insåg då att han hade missbrukat en Siddhi (en yogisk superkraft) i 12 år vilket hållit tillbaka hans utveckling.

Vid den här tidpunkten kände han att han vill gå in en djupare meditation och begav sig till Tapovan i Himalaya. Där stannade han kvar över vintern 2007 där temperaturen kunde sjunka ned till -45 grader Celsius. I december 2007 kom Mahavatar Babaji (en odödlig profet känd från boken Autobiography of a Yogi) till honom i fysisk form när han genomförde en gående meditation. Från Babaji lärde sig Sunyogi om de fem elementen och hur jorden och liv på jorden har skapats från de fem elementen.

Vintern därpå kom Mahavatar Babaji åter till Sunyogi. Den här gången visade han hur Universum skapats och Sunyogi fick uppleva en expansion genom alla chackran (29 energicentrum) som kopplar oss mellan mikro- och makrokosmos. Sunyogi togs till centrum av universum och fick uppleva universums svarta hål, dess tre poler och de grundläggande fysiska lagarna för kosmos.

Från Babaji fick Sunyogi sin fullständiga upplysning och gedigen kunskap om Solyoga. Solyoga i sin renaste form kommer direkt från Babaji och är det endaste Sunyogi förmedlar i sina Sunyoga kurser. Det står sparsamt om Solyoga i de gamla Vediska skrifterna, men den grundliga kunskap hur det praktiskt bör utföras har legat i glömska i en längre tid för gemene man. Genom Sunyogi har den här kunskapen åter öppnats upp för en vidare krets av utövare och det tack vare Mahavtar Babaji. Solyoga är inte det viktigaste i Sunyogis lära, det är bara en del och en teknik för att nå inre frid som är ett första steg till att skapa fred i hela universum, vilket är det ultimata målet för oss alla. Sunyogi är också en erkänt duktig akupressör vilket han också hållit många kurser i över åren.

 

Mera om Sunyogis liv kan läsas i självbiografin “Autobiography of Sunyogi”. Från Amazon.com:

“In Autobiography of Sunyogi, the leading guru on Sunyoga guides readers through his extraordinary life-journey, recollecting people and events that have shaped his path in the material and spiritual world.

A book full of spiritual developments and insights into the ills and cures of our ego-driven society, filled with Sunyogi’s own reflections on yoga and mindfulness developed throughout his life resulting in the technique of Sunyoga and his unique concept of bringing universal peace to the world.

Reading this book will fully immerse you in his experiences: one moment you will be side-by-side with Sunyogi on a six-year walk across India, the next you will be with him during his stay on the snow-covered peaks of the Himalaya, and a moment later you will see him face brutal and harsh police treatment in an underground prison in Iran. Ever the yogi, ever the peaceful saint.”

 

”The author is a man in full, very intelligent, courageous, compassionate and judgment-free. His spiritual experiences are many, inspiring, humbling, and deep.

Perhaps the  most interesting part is the account of his travel adventures, featuring great yogis, saints and a veritable rogues gallery of brigands, black magicians, homicidal villagers, serial murderers, a shy tiger and rampaging bears. India is a very scary place, requiring constant vigilance of any would-be pilgrim.”

A software engineer from Silicon Valley

 

SunyogA föreläsningar och vidoeklipp:
böcker:

Autobiography of Sunyogi är en biografi om Sunyogi och hans fantastiska liv som Solljus.nu har hjälpt till att skriva.

Essence of Sunyoga är en bok av Sunyogi Umasankar där du får lära dig allt praktisk och teoretiskt kring Solyoga.

Dela: