Vitamin D och hälsa

Här kort presenteras det viktigaste bitarna kring D-vitamin och hur det påverkar vår hälsa:

 • Vitamin D är faktist ett hormon som reglerar hundratals gener i kroppen, fler än något annat hormon.
 •  Utan solsken är det mycket svårt att förse kroppen med några större mängder vitamin D enbart genom födan så att vi kan kunna upprätthålla stabila vitamin D nivåer.
 • Om du bor i Sverige under vinterhalvåret och inte tar D-vitamin tillskott eller solar regelbundet på solarium så har du stor sannolikhet att utvekla brist på vitamin D.
 • Risken att få den farliga hudcancerformen malignt melanom minskar ju mer huden är exponerad av starkt solljus medan de lindriga hudcancerformerna ökar.
 • De flesta områdena av huden för utveckling av malign melanom är på hudytor som inte blivit exponerade av solen.
 • Kontorsarbetare har större risk för cancer än utomhusarbetare och mörkhyade har större risk för hudcancer än ljushyade vilket tyder på högre exponering av solljus minskar risken för hudcancer.
 • De flesta cancerformer har tydlig koppling till D-vitamin brist,.
 • Även många andra av de vanligaste sjukdomarna såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar, depressioner och infektionssjukdomar har tydliga kopplingar till D-vitamin brist.
 • Som jämförelse visar forskning att det är farligare för kroppen att hålla sig undan solsken än att röka.
 • En tumregel som kan användas är att om skuggan av dig själv kortare än din egen längd så står solen tillräckligt högt för att du ska kunna tillgodo se dig solens ljus för att få vitamin D.
 • De vanligaste solskyddskrämer håller undan de nyttiga UV strålarna.

På senare år har det blivit allt tydligare vikten av goda D-vitamin nivåer i blodet för att hålla sig frisk från de flesta vanligt förekommande sjukdomar. Viktigaste D-vitamin källan normalt sett kommer från solljus. I Sverige är det dock bara under en kort tid under året från maj till augusti och då endast några få timmar mitt på dagen som vi har möjligheten att ta tillvara de mest hälsosamma strålarna från solen. Det krävs att solen nått en höjd så den skapar minst 45 grader vinkel mot horisoneten, vilket innebär en vinkel så att skuggan du får blir kortare än din egen längd för att den ultravioletta strålning kallad UVB når oss. Det är denna exponering av UVB på hud som är avgörande för produktion av D-vitamin i kroppen.

Om man följer de studier som gjorts finns det en klar koppling att de som vistas ofta med bar hud i solen har hållit sig friskare och levt längre jämfört med de som har fått mindre sol. Detta har tidigare förknippats med framförallt den ökade produktionen av melatonin som kroppen får i solljus. Nu däremot pekar mer och mer studier på att D-vitamin har en betydligt viktigare roll än man tidigare trott. När kroppens hud exponeras av UVB strålarna från solen så fungerar det som en signal för kroppen att börja syntetisera vitamin D.
Enkelt förklarat så ju mer stark solljus man får på huden desto högre värden av vitamin D får man i kroppen. Ju längre man lever från ekvatorn på jorden och desto mörkare hud man har desto lägre möjligheter har man att tillgodose de fördelaktiga solstrålarna. En person med mörk hud kan behöva vara i solen upp mot tio gånger längre för att tillgodose samma mängd av Vitamin D som en ljushyad person.

Det går också att få viss del vitamin D direkt från maten, framförallt från fet fisk och ägg. Fet fisk är den enda mat som teoretiskt kan täcka Vitamin D behovet helt av sig självt om man äter det varje dag. Andra sätt att komplementera är kostillskott med D-vitamin och då helst den animalsika typen D3 som visats sig ha betydligt högre effektivitet än de vegatabiliska D2.

Dagens rekommenderade doser ligger kring 400 UI för barn och 800 UI för vuxna i Sverige och jämför man det med hur mycket kroppen tar upp från solen så är det 10 – 50 gånger mindre. Så om man inte får något D-vitamin vid solljus borde ändå det mest naturliga för att fylla upp kroppens D-vitamin nivåer med tillskott betydligt högre än de rekommenderade värdena. Hittills har man inte funnit skadliga effekter för de som tagit doser upp till 30 000 UI per dag. Det är också vid högre nivåer av tillskott som man börjar märka markanta resultat för kurering av många sjukdomar. Många studier som görs kring D-vitamin görs med betydligt lägre doser och det är mycket möjligt varför flertalet av dessa studier visar liten eller ingen effekt. Det är främst studier på doser upp mot 2 000 UI per dag som man börjar märka större effekter.

Den här artikeln från Newsvoice beskriver väl väl nyttan med solen.

Dela: