Vitamin D och hudcancer

Nedan summeras det viktigaste bitarna kring D-vitamin och hur det påverkar vår hälsa:

  • Vitamin D är faktiskt ett hormon som reglerar hundratals gener i kroppen, fler än något annat hormon.
  •  Utan solsken är det mycket svårt att förse kroppen med några större mängder vitamin D enbart genom födan så att vi kan kunna upprätthålla stabila vitamin D nivåer.
  • Om du bor i Sverige (eller vid andra norra latituder) under vinterhalvåret och inte tar D-vitamin tillskott har du stor sannolikhet att utveckla brist på vitamin D.
  • I många av alla cancerformer ser man en D-vitamin brist.
  • Många andra av de vanligaste sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar, depressioner och infektionssjukdomar har tydliga kopplingar till D-vitamin brist.
  • En tumregel som kan användas är att om skuggan av dig själv kortare än din egen längd så står solen tillräckligt högt för att du ska kunna tillgodo se dig solens ljus för att få vitamin D.

På senare år har det blivit allt tydligare vikten av goda D-vitamin nivåer i blodet för att hålla sig frisk från de flesta vanligt förekommande sjukdomar. Viktigaste D-vitamin källan normalt sett kommer från solljus. I Sverige är det dock bara under en kort tid under året från maj till augusti och då endast några få timmar mitt på dagen som vi har möjligheten att ta tillvara de mest hälsosamma strålarna från solen. Det krävs att solen nått en höjd så den skapar minst 45 grader vinkel mot horisonten, vilket innebär en vinkel så att skuggan du får blir kortare än din egen längd för att den ultravioletta strålning kallad UVB når oss. Det är denna exponering av UVB på hud som är avgörande för produktion av D-vitamin i kroppen.

Om man följer de studier som gjorts finns det en klar koppling att de som vistas ofta med bar hud i solen har hållit sig friskare och levt längre jämfört med de som har fått mindre sol. Detta har tidigare förknippats med framförallt den ökade produktionen av melatonin som kroppen får i solljus. Nu däremot pekar mer och mer studier på att D-vitamin har en betydligt viktigare roll än man tidigare trott. När kroppens hud exponeras av UVB strålarna från solen så fungerar det som en signal för kroppen att börja syntetisera vitamin D.
Enkelt förklarat så ju mer stark solljus man får på huden desto högre värden av vitamin D får man i kroppen. Ju längre man lever från ekvatorn på jorden och desto mörkare hud man har desto lägre möjligheter har man att tillgodose de fördelaktiga solstrålarna. En person med mörk hud kan behöva vara i solen upp mot tio gånger längre för att tillgodose samma mängd av Vitamin D som en ljushyad person.

Det går också att få viss del vitamin D direkt från maten, framförallt från fet fisk och ägg. Fet fisk är den enda mat som teoretiskt kan täcka Vitamin D behovet helt av sig självt om man äter det varje dag. Andra sätt att komplimentera är kosttillskott med D-vitamin och då helst den animaliska typen D3 som visats sig ha betydligt högre effektivitet än de vegetabiliska D2.

Dagens rekommenderade doser ligger kring 400 UI för barn och 800 UI för vuxna i Sverige och jämför man det med hur mycket kroppen tar upp från solen så är det 10 – 50 gånger mindre. Så om man inte får något D-vitamin vid solljus borde ändå det mest naturliga för att fylla upp kroppens D-vitamin nivåer med tillskott betydligt högre än de rekommenderade värdena. Hittills har man inte funnit skadliga effekter för de som tagit doser upp till 30 000 UI per dag. Det är också vid högre nivåer av tillskott som man börjar märka markanta resultat för kurering av många sjukdomar. Många studier som görs kring D-vitamin görs med betydligt lägre doser och det är mycket möjligt varför flertalet av dessa studier visar liten eller ingen effekt. Det är främst studier på doser upp mot 2 000 UI per dag som man börjar märka större effekter.


Läs mer

Artiklar

Sanna Edhin om solskydd och vitamin D. (Svenska)

Kostdoktorn om D-vitamin. (Svenska)

Newsvoice kritiserar Cancerfonden. (Svenska)

What doctors don´t tell you med artiklar kopplade till sol respektive vitamin D.

Dr. Axe omfattande artikel om vitamin D.

Vi kan hela en solbränna med D-vitamin.

Heal Yourself With Sunlight

Vetenskapliga artiklar

The Significance of Vitamin D Status in Breast Cancer: A State of the Science Review. (McNamara and Rosenberger, 2019)

25-Hydroxyvitamin D serum levels and melanoma riska case–control study and evidence synthesis of clinical epidemiological studies (Cattaruzza et al., 2019)

Vitamin D and Cancer Risk and Mortality: State of the Science, Gaps, and Challenges. (Mondul et al, 2017)

Circulating vitamin D concentration and risk of seven cancers: Mendelian randomisation study. (Dimitrakopoulou et al., 2017)

Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort (Lindqvist et al., 2016)

Sunlight and Vitamin D: Necessary for Public Health (Baggerly et al., 2015)

Meta-Analysis of All-Cause Mortality According to Serum 25-Hydroxyvitamin D (Garland, 2014)

Vitamin D and cancer: an overview on epidemiological studies. (Ordóñez and Brenner, 2014)

Vitamin d: are we ready to supplement for breast cancer prevention and treatment? (Crew, 2013)

Vitamin D deficiency in newly diagnosed breast cancer patients (Imtiaz et al., 2012)

Risk factors for limb melanomas compared with trunk melanomas in Queensland (Green and Siskind, 2011)

Relationship between sun exposure and melanoma risk for tumours in different body sites in a large case-control study in a temperate climate (Newton-Bishop et al., 2011)

Vitamin D Supplementation and Total Mortality (Autier and Gandini, 2007)

Vitamin D status and cancer: new insights (Schwartz and Skinner, 2007)

PURLs: Double-dose vitamin D lowers cancer risk in women over 55 (Schumann and Ewigman, 2007)

Incidence of Uveal Melanoma in Europe (Virgili, 2007)

The Role of Vitamin D in Cancer Prevention (Garland et al., 2006)

Sun exposure and risk of melanoma (Oliviera et al., 2006)

Diagnosis and treatment of cutaneous melanoma: state of the art 2006 (Garbe and Eigentler, 2006)

The challenge resulting from positive and negative effects of sunlight: How much solar UV exposure is appropriate to balance between risks of vitamin D deficiency and skin cancer? (Reichrath, 2006)

Sun Exposure and Mortality From Melanoma (Berwick et al., 2005)

Sunlight and Reduced Risk of Cancer: Is The Real Story Vitamin D? (Egan et al. 2005)

Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: II. Sun exposure (Gandini et al., 2004)

Sunscreen Use and the Risk for Melanoma: A Quantitative Review (Dennis et al., 2003)

Sunscreen use and malignant melanoma (Westerdahl et al., 2000)

Vitamin D and Breast Cancer Risk: The NHANES I Epidemiologic Follow-up Study, 1971–1975 to 1992 (John et al., 1999)

Phenotypic markers, sunlight-related factors and sunscreen use in patients with cutaneous melanoma: an Austrian case-control study. (Wolf et al., 1998)

Occupational Sunlight Exposure and Melanoma in the U.S. Navy (Garland et al., 1990)

Distribution of malignant melanoma on the body surface (Crombie, 1981)

Greenmedinfo har en samling vetenskapliga artiklar relaterade till solljus respektive vitamin D.

Hemsidor

The Sunlight Institute är en sajt som vill upplysa allmänheten nyttan med sol.

Dr Mercola samlade länkar om vitamin D.

Natural News samlade länkar med information som är kopplade till solen.

Grassrootshealth är en hemsida som samlar vetenskap kring vitamin D.

Vitamin D Council är en hemsida med syfta att sprida information om vitamin D.

Video

Se överläkare Mats Humble föreläsa om D-vitamin här och här(Svenska)

Dr. Mercola Interviews Alexander Wunsch About Sunlight and Vitamin D

Böcker

Embrace the Sun  – Marc B.Sorenson, Ed. D. and William B. Grant, Ph.D. (2018)

The Vitamin D Solution – Michael Holick

Dela: