Välkommen solstråle!

Det här är en hemsida där huvudfokus ligger på att belysa vår relation till solen och hur den påverkar oss och hur vi kan använda solen till vår egen utveckling genom att applicera filosofin inom yogan.

I en sektion av hemsidan går vi igenom vetenskapen, där vi utgår från studier av människan för att försöka sammanlänka den spirituella och den moderna vetenskapen till en enad vetenskap.

Vi vill dessutom upplysa om bristerna och möjligheterna inom hälsovård, upplysa om manipulation, allt som håller tillbaka vår individuella och gemensamma utveckling.

Information om COVID19

Man har funnit Vitamin D är väldigt effektivt att förebygga COVID19. Hydokloroklin tillsammans med Zink, Klordioxid och Vitamin C är också effektiva mot Covid19. Hur du når hälsosamma nivåer av Vitamin D finner du på den här sajten. Medier sprider mycket falsk information och överdriver faran av den här ”pandemin”. Symptomen för COVID19 är nära identisk med den från elektromagnetisk strålning. Den ökade strålningen och 5G verkar vara det verkliga problemet. Läs mer om 5G.

Se de båda viktiga Plandemic dokumentärerna får att få bättre insyn vad som försiggår.

 

 

och den virala videon fråm WHITE COAT SUMMIT

Se dokumnetär som visar sanningen om Covid

https://www.brighteon.com/b0b78a26-2f14-405c-8548-1e01be2ac78f

Dela: